Brolaug
Vedtægter i Nyrup Bugt Brolaug

Vedtægter for Brolauget Nyrup Bugt

 

 

§ 1

Brolauget Nyrup Bugt er et samvirke mellem grundejerforeningerne Nyrup Bugt, Nyrup Udlodder, Fuglebakken, Skippergården, Skippervej, Strandvang II og Vinkelgårdsvej.

Nye grundejerforeninger kan optages i brolauget.

 

§ 2

Brolauget har hjemsted i Klint Strandvang, Nyrup, 4500 Nykøbing Sjælland.

 

§ 3

Brolauget har til formål at drive og vedligeholde badebroen i Nyrup Bugt.

 

§ 4

Til dækning af brolaugets udgifter yder hver af de deltagende grundejerforeninger et bidrag pr. medlem i den enkelte grundejerforening.  Årets bidrag indbetales senest 1. maj.  Brolaugets midler indsættes på en bankkonto.

I tilfælde af laugets opløsning fordeles evt. formue eller gæld til grundejerforeningerne i forhold til antal medlemmer.

§ 5

Den daglige drift varetages af et udvalg, der består af en repræsentant fra hver af de deltagende grundejerforeninger.

Udvalget udpeger af dets midte to repræsentanter, der hver for sig kan disponere over midlerne på brolaugets bankkonto. Udvalget fordeler i øvrigt de forefaldende arbejdsopgaver imellem sig, ligesom udvalget kan rekvirere assistance fra grundejerforeningernes øvrige medlemmer eller fra eksterne personer og firmaer.

Ved forfald kan en stedfortræder udpeget af den pågældende grundejerforening indtræde i udvalget.

 

§ 6

Repræsentanterne bør søge at opnå enighed om alle beslutninger. Kan enighed ikke opnås, har hver grundejerforenings repræsentant et antal stemmer i forhold til sin grundejerforenings fordelingstal for det samlede antal medlemmer af de samvirkende grundejerforeninger.

 

 § 7

Brolaugets arbejdsudvalg holder årsmøde i april og skal inden udgangen af april sende de samvirkende grundejerforeninger et godkendt regnskab for det forudgående kalenderår og et budget for det indeværende kalenderår.

 

§ 8

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter dateret den 31. marts 2007.

 

 

Underskrevet af følgende repræsentanter for de 7 deltagende grundejerforeninger:

 

 

Klint Strandvang, den, 12. September 2010  

 

 

Fuglebakken:                     Doris Nellemann Stilhoff    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Nyrup Udlodder:                Peter Sørensen    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nyrup Bugt                        Marit Dahl      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Skippergården                   Hans Christensen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skippervej                         Eva Juhl      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strandvang ll                     Finn Strange       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinkelgårdsvej                  Orla Jensen    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .  .

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.06 | 20:00

Plejer det ikke at være Brolauget, som tænder Skt.bål ?
Vi ser intet om det i år, men vi håber og går ned ved badebroen og bålet i morgen aften.
Soli

...
14.04 | 14:26

Bliver hjemmesiden snart opdateret!

...
28.01 | 12:23

Det er godt med orientering om badebroen. Men der står intet om 2016? Og hvad med 2017? Kan brolauget siget noget om, hvornår I forventer at broen bliver sat op

...
28.09 | 13:40
Brolauget har modtaget 19
Du kan lide denne side