Brolaug
Referat fra møde april 2018


     

Referat af Brolaugsmøde den 18. april 2020


Referat fra Brolaugsmøde og årsmøde i Brolaug Nyrup Bugt, afholdt 18. april 2020 via Teams.


Tilstede var: Anders Laurentzius, Marit Dahl, Finn Strange, Orla og Vibeke Jensen, Peter Sørensen, Pia Hauritz


Forud for mødet havde Marit sendt oplæg til følgende dagsorden:

 • Velkommen
 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde Brolaug Nyrup Bugt 21. september 2019 hos Vibeke og Orla.
 • Bro i vandet sat op den 16. april 2020 af NBC Marine. Broens tilstand. NBC aftaler.
 • Havbundens tilstand. Stenrev ved og for enden af bro efter stenkast
 • Skiltning
 • Brolaugets hjemmeside. www.brolaugnyrupbugt.dk , evt. ordensregler
 • Økonomi / regnskab
 • Brolaugets repræsentanter. Opdateret liste.
 • Sandbros tilstand og nedlægning
 • Eventuelt


 • Anders bød velkommen, og alle var glade for, at mødet kunne gennemføres via Teams med Anders’ indsats.


 • Marit blev valgt som dirigent.


 • Referatet blev enstemmigt godkendt.


 • Broen er sat i vandet som planlagt den 16. april 2020 af NBC Marine. Orla vurderer hvert år tilstanden. Han kom ind lidt senere på mødet, og berettede følgende: han har været nede og kigge ifm. opsætningen. Vurderer at den står fint i denne sæson. NBC Marine oplyser, at der er 3-4 vanger, der skal skiftes. (Vange = en slags hestesko). Orla får prisoverslag på dette. Peter spørger, om inderste balystre til venstre er udskiftet. Dette har Orla ikke kontrolleret, men gør det næste gang, han er ved broen. Rust mv. er udbedret.


 • Alle var enige om, at havbundens tilstand er forværret de senere år, med øget mængde sten. Der er rigtig mange som ikke respekterer, at der ikke skal kastes sten i fra badebroen. Øget mængde sten giver mere strøm og bølger, hvilket medfører større antal badeulykker. Da det er en fast bro, kan den ikke flyttes, og mængden af sten hober sig op, hvor den står. Desuden er der tale om en materiale-vandrings-kyst og naturen råder. Når folk kaster sten blander de sig faktisk i naturens orden. I år er der dog rigtig god sandbund for enden af broen. Konklusionen på problemet med stenkast er, at det tages med som et punkt på generalforsamling i de enkelte grundejerforeninger. Dermed kommer det med i referatet, og der er forhåbentlig flere der bliver bevidste om, at det er uhensigtsmæssigt at kaste sten i fra broen.


 • Det er drøftet, hvilke skilte der skal op – hvad skal folk tage hensyn til, når de færdes på broen. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Broen varetages af Brolauget, og det er et fælles ansvar at passe på den og naturen omkring. Mange tror, det er kommunens ejendom. Der var enighed om, at der skal laves ét robust skilt, som kan stå hele året a’ la det der står ved Klint. Bl.a. nævnes:
 • Badning er på eget ansvar
 • Bidrag kan ske via Mobile Pay
 • Hvad skal man undgå (løbe, kaste sten, springe på hovedet, fiske, gynge i tovværket etc.)

Budskaber samlet altså på ét skilt inkl. pictogrammer, Mobile Pay mv. Orla kommer med udkast til skiltet og øvrige medlemmer kan kommentere/komme med inputs.

 • Der er 85.000 der har været inde og kigge på Brolaugets hjemmeside. Den er opdateret og mangler alene, at broen nu er sat op for badesæsonen 2020. Det blev vendt, om der kunne ligge et billede af det nye skilt på hjemmesiden, så der også her henstilles til at have ”god omgang” med broen og natur.


 • Regnskab og budget blev gennemgået. Underskuddet for 2019 skyldes udgifter til ankre samt øvrig udbedring af broen foretaget af NBC Marine. Underskuddet er dog taget fra Brolaugets egenkapital. (Opsparede overskud fra tidligere år). På baggrund heraf, er bidraget dog sat op til 100 kr. pr. lodsdel for 2020. Orla spurgte ind til, om indtægten fra Mobile Pay på 3.000 kr. for hele 2020 ikke var meget konservativt. Dette henholdt til, at der for 2019 er kommet næsten 3.000 kr. i indtægter herfra, selvom ordningen først var aktiv fra september måned. Desuden er der kommet godt 2.000 kr. ind allerede for 2020. Der blev dog enighed om, at beholde budgettet i nuværende form, da indtægten fra Mobile Pay kan variere kraftigt, afhængig af badesæsonen.


 • Liste med kontaktinformationer på repræsentanterne fra de enkelte vejlaug er opdateret i foråret og i orden.


 • Hans har tidligere skiftet adskillige brædder på sandbroen. Der er flere brædder der skal ses efter og udskiftes. Der er ikke den store fare i, at brædderne er løse, men at nogen skærer sig på rustne søm. Det er drøftet, om sandbroen skal forkortes således, at det alene er de gode fag udnyttes. Flere ytrede ønske om, at sandbroen bevarer sin nuværende længde, og Anders meldte sig til at købe ind til, samt udskifte de slidte brædder. Sandbroen skal lægges ned, og foreløbig er det aftalt, at det sker fredag den 8. maj kl. 11 (St. Bededag), da flest kunne denne dag. Vi vurderer COVID-19 situationen samt bemanding et par dage forinden.


 • Marit takkede alle for indsatsen.

Der blev afholdt årsmøde i forlængelse af generalforsamlingen. Orla og Peter reviderer regnskab og budget. Medmindre der er korrektioner, er det vedtaget. Peter sender det endelige underskrevne regnskab rundt og Finn sætter det på hjemmesiden.


Udarbejdet af Pia Hauritz inkl. tilrettelser af øvrige deltagere.


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:01

Hej Jette Marquardsen,

Brolauget har valgt at få badebroen sat op i uge 17 og få den taget ned i uge 37 hvert år. Årsagen til at badebroen tages ned i uge 37 er, at vi vil sikre broen ikke bliver beskadiget af en efterårsstorm. Storme i Danmark kommer so

...
19.09 | 16:43

Hej. Blev ret skuffet i går ved at erfare, at badebroen allerede var taget ned. Snød mig til at anvende den private længer henne. Hvorfor så tidligt?
Vh Jette

...
20.10 | 09:20
Brolauget har modtaget 26
18.09 | 23:00
Meddelelser har modtaget 5
Du kan lide denne side