Brolaug
Referat fra møde april 2015


     

Referat af Brolaugsmøde og Årsmøde

18. april 2015 hos Marit, Sølystgårdsvej kl. 10.00


 

Velkommen

Marit bød velkommen til mødet.

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Peter, Vibeke og Finn

Fravær:  Orla


 


Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 


 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 


 

Siden sidst

Vinteren 2014-15:  Ifølge kommunen bliver der ikke opstillet flere skraldestativer på strandengen.

 

Broens tilstand:  Tovet er defekt.  Orla har bestilt et nyt tov i forbindelse med opsætningen af badebroen i år. Opbevaringen af badebroen har været i orden på strandengen og alle beslag har været opbevaret hos NBC Marine Service.

 

Bade- og Sandbroen 2015:  Badebroen opsættes i uge 17/18 og tovet bliver udskiftet.  Det blev aftalt, at vi etablerer sandbroen fredag, 8/5 2015 kl. 18.

 


NBC Marine Service

Vores samhandelspartner har konkurrence- dygtige priser og service på markedet, så tjek af pris- og samhandelsbetingelser foretages igen om 3 år.


 

Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk   er opdateret primo april 2015, og alle uhensigtmæssige informationer er slettet.  Alle er velkomne med kommentarer til siderne til Finn, som så tilretter.


 

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets årsregnskab 2014. Vi har et driftoverskud på kr. 4.272,97 og en beholdning på kr. 22.900,92.


Peter gennemgik Budget 2015, hvor omkost-ningerne til badebroen fastsættes til kr. 27.000,-.  Årsresultatet forventes at blive et positivt resultat på kr. 7.000.-. 


Kontingentet pr. parcel er forhøjes med kr. 10,- årligt fra kr. 60,- til 70,- med virkning fra år 2015.


 

Brolaugs repræsentanter

Adresselisten blev gennemgået og der er få rettelser.  De bliver tilrettet.


 

Skt. Hans Bål

Brolauget tager initiativ til Skt. Hans bål igen i år.  Orla søger tilladelse hos kommunen.  Får vi et ja, så laver vi et opslag 1/6 om Skt. Hans bål på stranden.  Grene til bålet samles fra 10/6.  Orla er headmaster for placering, optænding og slukning af bålet, hvor Hans og Finn assisterer.  Bålet tændes kl. 21.


 

Eventuelt

Pictogrammet ”stenkast forbudt” skal have tilføjet tekst nedenunder, da det bliver misforstået med affaldspapir.  Marit fremstiller label med teksten ”stenkast”.

 


Næste møde

Efterårsmøde afholdes lørdag, den 12/9 2015 kl. 10.00 hos Peter, Gøgetoften..


 

***/FST  20.04.15


   


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.06 | 20:00

Plejer det ikke at være Brolauget, som tænder Skt.bål ?
Vi ser intet om det i år, men vi håber og går ned ved badebroen og bålet i morgen aften.
Soli

...
14.04 | 14:26

Bliver hjemmesiden snart opdateret!

...
28.01 | 12:23

Det er godt med orientering om badebroen. Men der står intet om 2016? Og hvad med 2017? Kan brolauget siget noget om, hvornår I forventer at broen bliver sat op

...
28.09 | 13:40
Brolauget har modtaget 19
Du kan lide denne side